Rjukan lag - Skredkurs ved Vinsjhytta 16-18 mars 2007

Litt om oss

Godkjente ekvipasjer

Terminliste

Fotoalbum

Nyhetsarkiv

NORSAR

Linker

Gjestebok

Kontakt oss


 
 

Helgen 16-18 mars 2007 arrangerte Rjukan & Tinn Rødekors og Hjartdal Rødekors hjelpekorps skredkurs i Gaustaområde, med utgangspunkt i Vinsjhytta som ligger på Tuddalsiden inntil fylkesveien mellom Rjukan og Tuddal. Finn-Arild Bystrøm fra Rjukan lag av Norske Redningshunder bidro som instruktør og foredragsholder innenfor temaene snøskred, søk med hund og redningstjenestens oppbygging i Norge. På søndagen kom Kjell Kålås med Jacko og operativ leder Astri Hauge for å delta på en skredøvelse

Deltagerne fra Rødekors var en lett blanding av uerfarende og erfarende deltagere innenfor temaet snøskred og redning i vinterfjellet. Det man skulle gå igjennom disse tre dagene var, veivalg, snøprofil, redningsøvelser, snøskuterkjøring, søk med elektroniske hjelpemidler, sonding, overflatesøk, redning i bratt lende, samtrening med NRH, skadestedsledelse og sambandstrening. Ja i det hele, en hel rekke med momenter.

Samtreningen med Rødekors er viktig for begge parter. Rødekors får se hvilken overlegen søkskapasitet en lavinehund er og NRH får en bedre innsikt i hvilken kjempe ressurs  Rødekors er med antall mannskaper og utstyr de kan stille til disposisjon for å få utført helt nødvendig arbeid i skred.

Sammen er vi sterke, heter det. Det er noe i det.

Vinsjhytta

Jon Haukåssveen foreleser i redning i bratt lende

På vei ut til søksfeltene. Snøskuter er det viktigste fremkomstmiddlet for den organiserte redningstjenesten i Norge

Oppstilling

Sonderekke, dette er en av basisøvelsene innenfor redning i snøskred

Da var vi i gang, Loke er med

Hmmm var det noe der borte

Dette må vi sjekke ut.....

Det er mye rart man skal være med på, nå er det natt øvelse

Lys i det fjerne, redningen er på vei

Disse lysene må være en utrolig lettelse å se for en som venter på hjelp

Redning i mørket er en utfordring, vi har alltid for lite lys selv med godt lysutstyr

Det er ikke alle som føler at livet er bekymringsfullt

Ved funn må man få inn en bårepulk for å få fraktet ut den skredtatte

Utgraving av skredtatt

Skredøvelsen på søndag, operativ leder hund samler inn info fra NK fagleder skred

Kjell Kålås med Jacko er klar til søk

Skredområdet

Skredområdet

Rødekors og Norske Redningshunder samarbeider i skredøvelsen

Loke er på vei ut i søk

Loke følger opp en fert

Og hervar figuranten, lykken for en hund er å jobbe hardt og få en belønning etterpå

Loke passer på banevogen til Hjartdal Rødekors