Transporten ut til søksområdene foregikk ofte på denne måten