Deler av NORSAR teamet påvei til besøk ved massegravene utenfor Bam. 

Det var en stor påkjenning, men samtidig en verdig avslutning på oppdraget før hjemreise til Norge.