Dette er telt leiren til NORSAR teamet. et for stab og et hver for de tre lagene.