Kommunikasjonen hjem var via satellittelefon. 

Ove Syslak gav daglige oppdateringer til de som satt i hjemmegruppen. 

Hjemmegruppen ringte rundt till alle pårørende i teamet og informerte dem daglig.