Det er ikke lite man skal ha med seg, teamet skal være selvforsynt i 10 dager ++