Matlaging! Det eneste man trenger er varmt vann. Teamet spiste Forsvarets stridsrasjoner