Forsvarets Herkules er klar p Gardermoen for frakte personell 

og utstyr fra NORSAR teamet til Bam i Iran